Vanliga frågor och svar

Välj vilket ämne du har frågor om

Finns det någon pulkabacke i Branäs? Är den kvällsöppen?

På Berget finns det en pulkabacke till höger om Lobacken. Här finns även en grillplats.

I Byn finns det två pulkabackar – en bredvid skidområdet Sydpolen och en bredvid bostadsområdet Apartments. Båda pulkabackarna i Byn är upplysta på kvällen. Pulkabackarna är markerade på pistkartorna.