Platschef

Vi söker platschef med övergripande ansvar för gästernas helhetsupplevelse. Du skall leda chefer, arbetsledare och säsongsanställd servicepersonal med ambitiösa mål för effektivitet och kvalitet. Säsongen varar från december till april, samt med viss sommaraktivitet, och under resten av året sker utvärdering, planering och kreativ utveckling av verksamheten. Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet från framgångsrikt ledaruppdrag. Du drivs av ständig förbättring och har nöjda gäster som klart lysande ledstjärna.

Dina arbetsuppgifter

Som Platschef har du totalansvaret över alla avdelningarna på Branäs Fritidscenter AB. Du kommer arbeta direkt under koncernchefen och har en organisation med chefer/arbetsledare till hjälp. Du ingår i koncernens ledningsgrupp och förväntas därmed bidra till koncernens utveckling. Produktutveckling, strategiska mål och utveckling utformas på koncernnivå i samråd med dig. Platschefen har det övergripande ansvaret för samtliga frågor kopplat till anläggning och gäst. I det ingår ansvar för:

Verksamheten
Verksamheten består av följande avdelningar; boende, infocenter, städ, skidskola, aktivitet, liftvärdar, dagligdrift av skidområdet (snöproduktion, teknik, pistning m.m.), skiduthyrningar, restauranger samt butiker för livs och vintersport.

Platschefen har det övergripande ansvaret för planering, utveckling och uppföljning av verksamheten.
– Mål och rutiner.
– Regler, lagar, servicekontroll och egenkontroll.
– Prioritera samt effektivisera den totala verksamheten och resursanvändningen.
– Ansvar för arbetsmiljöarbetet.
– Aktivt delta i det dagliga arbetet och agera på de brister och problem som uppstår.

Personal
Platschefen är chef över samtliga chefer, arbetsledare och övriga på hela anläggningen.
– Genomföra ledningsmöten med chefer/arbetsledare på anläggningen.
– Personalansvar; medarbetarsamtal, behovsplanering, coachning och schemaläggning

Ekonomi
Platschefen har ett övergripande ansvar för anläggningens och dess avdelningars ekonomi.
– Budgetansvar för avdelningarna inklusive  upprättande och uppföljning.
– Kontering och kontroll av avdelningarnas fakturor.
– Rapporter och ansökningar hos myndigheter

Om Branäs

Branäs är ur ett besöksantalsperspektiv Sveriges femte största skidanläggning. 415 meters fallhöjd, tre kilometer långa åk och 30 nedfarter gör Branäs till ett vinterparadis för alla åldrar. Den primära målgruppen är barnfamiljer och Branäs har tolv gånger belönats med priset ”Bästa skidanläggning för barnfamiljer”. Vår vision är att varje gäst skall ha en positiv upplevelse av sin vistelse, från ankomst till avfärd.

Branäs ingår i Sveriges största privatägda skidanläggningsföretag, Branäsgruppen, med sex skidanläggningar där Branäs är den största. 

Välkommen med din ansökan

Tjänsten är en fast heltidsanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Vi ser fram emot att träffa dig för en personlig intervju. Sista ansökningsdatum är den 10 juni. Skicka din jobbansökan till: jobba@branas.se. Skriv: ”Platschef Branäs” i ämnesrutan. Du kan också ringa personalchef Karin Modin Svärd 054-132601.

 

GDPR – Genom din ansökan godkänner du att Branäsgruppen hanterar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen.

Att jobba som platschef

Martina Svensson 

Är sedan 2015 Platschef för systeranläggningen Kungsberget

”Vi arbetar med en positiv och efterfrågad produkt vilket givetvis speglar av sig i hela företaget. Stämningen är god, det är väldigt högt i tak och vi arbetar tillsammans.

Branäsgruppen är ett stort men samtidigt litet företag. Vi har en utvecklad organisation med många kompetenser men beslutsvägarna är korta och jag känner alltid att jag har stöd och backup av organisationen.

Vi platschefer har centrala roller i företaget och vi arbetar tätt med VD och övriga ledningsgruppen för Branäsgruppen. Vår största uppgift som jag ser det är att leda och utveckla medarbetarna på anläggningen, en nog så spännande uppgift när lejonparten av dem består av säsongsanställda ungdomar…

Jag kan verkligen rekommendera att jobba som platschef i Branäsgruppen. Kontakta mig om ni har några frågor. ”

Martina.svensson@kungsberget.se