Kul att du är intresserad av att boka din skidresa hos Branäs!

Fyll i ditt namn och och telefonnummer så ringer vi upp!
När vill du bli uppringd? Skicka
Meny
Sök

Nyheter 2016-17

mer och tidigare skidåkning i Branäs

Inför säsongen 2016/2017 satsar vi på fler nedfarter och bättre snösystem.

Årets största satsning blir en helt ny nedfart i det södra området, direkt under expressliften Medvinden. Backen blir härligt bred och med fin blå-röd lutning för perfekta carvingsvängar. Backen kompletteras med ett automatiskt snösystem för att säkra optimal snöproduktion och en tidig öppning av nedfarten.

I förra årets nyhet Nintendo Land installeras snösystem för att attraktionen skall kunna öppnas samtidigt som resten av anläggningen. Fler attraktioner med ljud och ljus installeras och en scen för spännande shower byggs i höjd med grillplatsen.

Genvägen från Mattestorp ned till restaurangerna i Branäs by får ett snösystem och belysning och knyter ihop områdena på ett utmärkt sätt.

Vi ser fram emot en härlig skidåkningssäsong!!! Och som vanligt har vi skidåkning till 19.00 varje dag – hela säsongen. Branäs – mer skidåkning!

Väder
Pister
30/30
Liftar
21/21
Webbkamera
Snödjup
150cm
Temperatur
Temp
Längsta åk
3km
Längdspår
28/28km