Kul att du är intresserad av att boka din skidresa hos Branäs!

Fyll i ditt namn och och telefonnummer så ringer vi upp!
När vill du bli uppringd? Skicka
Boka online

Stugägarportalen

Stugägarportalen är för dig som redan äger stuga eller lägenhet i Branäs och vill hyra ut den. Branäs Fritidscenter hjälper till med hela processen från marknadsföring, gästkontakt och allt praktiskt kring uthyrningen.

Fastighetsservice

Branäs ansvarar för fastighetsservice enligt Förmedlingsavtal. Övrig service/bygghjälp hänvisas till följande entreprenörer.

Städning

Janssons lokalservice
0564-431 00, branas@lokalservice.se

Bygghjälp

Likenäs Bygg och färg
0564-403 09, likenas.byggofarg@telia.com

Spikdrivaren Bygg & Förvaltning
Karl-Peter Axell, 070-2966052, spikdrivaren@hotmail.com

Sebbes bygg
Sebastian Carlsson, 073-0536251, sebastiancarlsson-@hotmail.com

Kanndalen AB
Jörgen Utbult, 0704-047508, info@kanndalen.com

Elms
Stefan Bengtsson, 070-681 64 49, stefan.bengtsson@elms.se

Eljobb

Nordvärmlands El
Lennart Rosenberg, 070-641 00 26, nordvarmlandsel@telia.com

Målare

Nilssons Måleri
Sunne 0565-431 00, Torsby 0560-128 90, Lars 070-543 10 00, lars.nilsson@nilssonsmaleri.se

VVS jobb

Ambjörby Rör
Per Svensson, 070-211 59 28, 0702115928@telia.com

Simonssons rör
Erik Simonsson, 0280-312 31, info@simonssonsror.se

Markarbeten

Spikdrivaren Bygg & Förvaltning
Karl-Peter Axell, 070-296 60 52, spikdrivaren@hotmail.com

Ventilation/ventilationsteknik

Torbjörn Olsson, 070-670 97 75, toventteknik@telia.com

Tapetserare

Tonnys tapetserarverkstad
054-87 37 93, 070-713 10 13, info@tapetserarverkstad.com

Branäs samfällighetsförening

Branäs Samfällighetsförening, 717900-9761

Samtliga fastigheter i stugbyarna på Branäsberget och stugbyarna Mården och Bävern i Byn är medlemmar i samfällighetsföreningen. Lägenheterna är medlemmar via sin bostadsrättsförening.

Samfällighetsföreningen har till uppgift att förvalta och driva de gemensamhetsanläggningar som Lantmäteriet har beslutat om i och runt Branäsberget. Det innefattar bland annat

GA:6; Vägar, p-platser och gatubelysning

GA:8; Gemensamma tillfartsvägar, parkeringsytor, lyktstolpar och renhållning & återvinning

GA: 58; Kabel-tv anläggning med parabol

Kostnader för drift och underhåll av föreningens angelägenheter debiteras dig med viss andel av den totala kostnaden. Andelen är fastställd av Lantmäteriet.

KONTAKT:

Anders Malmqvist (Ordförande Branäs samfällighetsförening)

andersmalmqvist@telia.com

 

Branäsvägars Samfällighetsförening, 716411-0137

Samtliga fastigheter på Branäsberget och fastigheter utmed vägarna, även skogsfastigheter och fastboende, är medlemmar i samfällighetsföreningen. Lägenheterna är medlemmar via sin bostadsrättsförening.

 

Branäsvägars samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll av

Gemensamhetsanläggning 62 (GA62) som omfattar vägarna upp till Branäsberget och bort till Kindsjön.

Det är alltså du som tillsammans med alla andra fastighetsägare på Branäsberget och längs de båda vägarna, se karta GA62, som är ansvariga för skötsel av dessa vägar.

Kostnaden för drift och underhåll av dessa vägar debiteras dig med en viss andel av den totala kostnaden. Andelen är fastställd av Lantmäteriet.

Statsbidrag utgår och täcker en viss del av kostnaden.

KONTAKT:

Björn Wahlstedt (Ordf. Branäsvägars samfällighetsförening)

bw@cubile.se

 

Branäs Samfällighetsförening, 717900-9761

Samtliga fastigheter i stugbyarna på Branäsberget och stugbyarna Mården och Bävern i Byn är medlemmar i samfällighetsföreningen. Lägenheterna är medlemmar via sin bostadsrättsförening.

Samfällighetsföreningen har till uppgift att förvalta och driva de gemensamhetsanläggningar som Lantmäteriet har beslutat om i och runt Branäsberget. Det innefattar bland annat

GA:6; Vägar, p-platser och gatubelysning

GA:8; Gemensamma tillfartsvägar, parkeringsytor, lyktstolpar och renhållning & återvinning

GA: 58; Kabel-tv anläggning med parabol

Kostnader för drift och underhåll av föreningens angelägenheter debiteras dig med viss andel av den totala kostnaden. Andelen är fastställd av Lantmäteriet.

KONTAKT:

Anders Malmqvist (Ordförande Branäs samfällighetsförening)

andersmalmqvist@telia.com

 

Branäsvägars Samfällighetsförening, 716411-0137

Samtliga fastigheter på Branäsberget och fastigheter utmed vägarna, även skogsfastigheter och fastboende, är medlemmar i samfällighetsföreningen. Lägenheterna är medlemmar via sin bostadsrättsförening.

 

Branäsvägars samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll av

Gemensamhetsanläggning 62 (GA62) som omfattar vägarna upp till Branäsberget och bort till Kindsjön.

Det är alltså du som tillsammans med alla andra fastighetsägare på Branäsberget och längs de båda vägarna, se karta GA62, som är ansvariga för skötsel av dessa vägar.

Kostnaden för drift och underhåll av dessa vägar debiteras dig med en viss andel av den totala kostnaden. Andelen är fastställd av Lantmäteriet.

Statsbidrag utgår och täcker en viss del av kostnaden.

KONTAKT:

Björn Wahlstedt (Ordf. Branäsvägars samfällighetsförening)

bw@cubile.se

Väder
Pister
0/30
Liftar
0/21
Webbkamera
Snödjup
0cm
Temperatur
Temp
Längsta åk
3km
Längdspår
0/28km