Vinter Sommar
Pistkarta
Öppettider
Boka
Brand logo
Stugägarportalen är för dig som redan äger stuga eller lägenhet i Branäs och vill hyra ut den. Branäs Fritidscenter hjälper till med hela processen – från marknadsföring gästkontakt till allt det praktiska kring uthyrningen.
Inloggning stugägarportalen

Branäs Samfällighetsförening

Fastighetsservice

Branäs ansvarar för fastighetsservice enligt Förmedlingsavtal. Övrig service/bygghjälp hänvisas till följande entreprenörer.

Städning

Coor i Sverige

0564-431 00, branas@coor.com


Bygghjälp

Spikdrivaren Bygg & Förvaltning

Karl-Peter Axell, 070-2966052, spikdrivaren@hotmail.com

Sebbes bygg

Sebastian Carlsson, 073-0536251, sebastiancarlsson-@hotmail.com

Kanndalen AB

Jörgen Utbult, 0704-047508, info@kanndalen.com

Elms

Stefan Bengtsson, 070-681 64 49, stefan.bengtsson@elms.se

Bygg-Benny

Benny Bengtsson, 070-676 74 80

Nordvärmlands Bygg AB

Johan, 070-290 31 61, johan@nordvarmlandsbygg.se

Nordvärmlands måleri och byggservice

070-352 39 61, nordvarmlandsmaleri@live.se


Eljobb

Nordvärmlands El

Lennart Rosenberg, 070-641 00 26, nordvarmlandsel@telia.com


Målare

Nilssons Måleri

Sunne 0565-431 00, Torsby 0560-128 90, Lars 070-543 10 00, lars.nilsson@nilssonsmaleri.se


VVS jobb

Ambjörby Rör

Per Svensson, 070-211 59 28, 0702115928@telia.com

Simonssons rör

Erik Simonsson, 0280-312 31, info@simonssonsror.se


Markarbeten

Spikdrivaren Bygg & Förvaltning
Karl-Peter Axell, 070-296 60 52, spikdrivaren@hotmail.com


Ventilation/Ventilationsteknik

Torbjörn Olsson, 070-670 97 75, toventteknik@telia.com


Tapetserare

Tonnys tapetserarverkstad

054-87 37 93, 070-713 10 13, info@tapetserarverkstad.com


Butiker

Radioelektriska i Sysslebäck

0564-100 55

Branäs Samfällighetsförening, 717900-9761

Samtliga fastigheter i stugbyarna på Branäsberget och stugbyarna Mården och Bävern i Byn är medlemmar i samfällighetsföreningen. Lägenheterna är medlemmar via sin bostadsrättsförening.

Samfällighetsföreningen har till uppgift att förvalta och driva de gemensamhetsanläggningar som Lantmäteriet har beslutat om i och runt Branäsberget. Det innefattar bland annat

GA:6; Vägar, p-platser och gatubelysning

GA:8; Gemensamma tillfartsvägar, parkeringsytor, lyktstolpar och renhållning & återvinning

Kostnader för drift och underhåll av föreningens angelägenheter debiteras dig med viss andel av den totala kostnaden. Andelen är fastställd av Lantmäteriet.

Kontakt

Claes Johansson  (Ordförande Branäs samfällighetsförening)
Claes.Johansson@ahlsell.se
https://branassam.se/

Branäsvägars Samfällighetsförening, 716411-0137

Samtliga fastigheter på Branäsberget och fastigheter utmed vägarna, även skogsfastigheter och fastboende, är medlemmar i samfällighetsföreningen. Lägenheterna är medlemmar via sin bostadsrättsförening.

Branäsvägars samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll av

Gemensamhetsanläggning 62 (GA62) som omfattar vägarna upp till Branäsberget och bort till Kindsjön.

Det är alltså du som tillsammans med alla andra fastighetsägare på Branäsberget och längs de båda vägarna, se karta GA62, som är ansvariga för skötsel av dessa vägar.

Kostnaden för drift och underhåll av dessa vägar debiteras dig med en viss andel av den totala kostnaden. Andelen är fastställd av Lantmäteriet.

Statsbidrag utgår och täcker en viss del av kostnaden.

Kontakt

Atle Tronrud (Ordf. Branäsvägars samfällighetsförening)
atle@entrack.se