Vinter Sommar
Pistkarta
Öppettider
Boka
Brand logo
Visa Pistkarta
Vinter Sommar
Mycket lätt
Lätt, för de flesta åkare
Övriga backar
Medelsvårt
Brant, för erfarna åkare
Kvällsskidåkning
Filtrera Filter icon
Tab icon
Backar
Tab icon
Liftar
Tab icon
Längdspår
3 Mattesstigen Öppen: 09:00–19:00  
4 Sydpolen 1 Öppen: 09:00–19:00  
5 Sydpolen 2 Öppen: 09:00–19:00  
6 Sydpolen 3 Öppen: 09:00–19:00  
17 Gondolstigen Öppen: 09:00–19:00  
20 Genvägen Öppen: 09:00–19:00  
22 Lobacken Öppen: 09:00–19:00  
23 Nordpolen 1 Öppen på natursnö Öppen på natursnö Öppen: 09:00–19:00  
24 Nordpolen 2 Öppen: 09:00–19:00  
25 Nordpolen 3 Öppen: 09:00–16:30  
30 Nintendo Land Öppen: 09:00–19:00  
31 Lilla Lo Öppen: 09:00–19:00  
32 Solbacken Öppen: 09:00–19:00  
1 Lilla Amundsbacken Öppen: 09:00–19:00  
10 Säterbacken Öppen: 09:00–19:00  
11 Ekorrbacken Öppen: 09:00–19:00  
12 Torpbacken Öppen: 09:00–16:30  
13 Stormen Öppen: 09:00–16:30  
15 Sidvinden Öppen: 09:00–19:00  
16 Nedre Mattesgapet Öppen: 09:00–16:30  
26 Björnbacken Öppen: 09:00–19:00  
27 Nordsjöbacken Öppen: 09:00–19:00  
28 Ovansjöbacken Funslope Funslope Öppen: 09:00–16:30  
29 Västersjöbacken Öppen: 09:00–19:00  
33 Långsvängen Öppen: 09:00–16:30  
34 Mattesbacken Öppen: 09:00–19:00  
35 Kroken Öppen: 09:00–16:30  
2 Stora Amundsbacken Öppen: 09:00–19:00  
7 Storbacken Öppen: 09:00–19:00  
16 Övre Mattesgapet Öppen: 09:00–16:30  
21 Vargbacken Öppen: 09:00–19:00  
8 Gerremobranten Öppen: 09:00–16:30  
40 Ravinen Ski Route - natursnö pistas ej Ski Route - natursnö pistas ej Öppen: 09:00–19:00  
41 Smygstigen Ski Route - natursnö pistas ej Ski Route - natursnö pistas ej Öppen: 09:00–19:00  
9 Säterdalen Ski Route - natursnö pistas ej Ski Route - natursnö pistas ej Öppen: 09:00–19:00  
Selftimer i Mattesdalen Öppen: 09:00–16:30  
Minipark i Västersjöbacken Öppen: 09:00–19:00  
Speedski Öppen: 09:00–19:00  
Pepsi Funpark Mattesdalen Öppen: 09:00–16:30  
Air Bag Öppen: 09:00–19:00  
Funslope Ovansjöbacken Öppen: 09:00–16:30  
Tabletop i Björnbacken Öppen: 09:00–19:00  
Terrängvågor i Nordsjöbacken Öppen: 09:00–19:00  
Björnbusebana Lobacken Öppen: 09:00–19:00  
Björnbusebana nedre storbacken Öppen: 09:00–19:00  
Karusell Gondoltorget Öppen: 09:00–19:00  
Karusell Bävertorget Öppen: 09:00–19:00  
Karusell Lobacken Öppen: 09:00–19:00  
K. Sjöexpressen   Stollift Öppen: 09:00–19:00  
A. Parkliften   Ankarlift Öppen: 09:00–16:30  
B. Motvinden   Knapplift Stängd:
C. Medvinden   Stollift Stängd:
D. Solliften   Knapplift Stängd:
E. Loliften 1   Knapplift Öppen: 09:00–19:00  
E. Loliften 2   Knapplift Öppen: 09:00–19:00  
F. Björnbusen   Knapplift Stängd:
G. Björnbusan   Knapplift Öppen: 09:00–19:00  
H. Björnliften 1   Knapplift Öppen: 09:00–19:00  
H. Björnliften 2   Knapplift Öppen: 09:00–19:00  
I. Lilla Björn   Knapplift Stängd:
J. Stora Knappen   Knapplift Stängd:
L. Västersjöliften   Knapplift Öppen: 09:00–19:00  
M. Istappen   Knapplift Öppen: 09:00–19:00  
N. Snöflingan   Knapplift Stängd:
O. Pingvinen   Knapplift Stängd:
P. Gondolen   Gondollift Öppen: 09:00–19:00  
Q. Kotten   Knapplift Öppen: 09:00–16:30  
R. Amundsliften   Knapplift Öppen: 09:00–19:00  
S. Toppexpressen   Stollift Öppen: 09:00–19:00  
T. Snöelvan   Knapplift Öppen: 09:00–19:00  
U. Strömmen   Knapplift Öppen: 09:00–16:30  
Räven åkband   Åkband Öppen: 09:00–19:00  
Björnbuseland Berg åkband   Åkband Öppen: 09:00–19:00  
Björnbuseland By åkband   Åkband Öppen: 09:00–19:00  
Björnbuseland By åkband 2   Åkband Öppen: 09:00–19:00  
Mattesdalen åkband   Åkband Öppen: 09:00–19:00  
Räven 1   Åkband Öppen: 09:00–19:00  
Räven 2   Åkband Öppen: 09:00–19:00  
Elljusspåret   1.2km  Skate & Klassiskt Öppet: 06:00–22:00  
2,4 km   2.4km  Skate & Klassiskt Öppet: 00:00–00:00  
2,5 km   2.5km  Skate & Klassiskt Öppet: 00:00–00:00  
5 km   5km  Skate & Klassiskt Öppet: 00:00–00:00  
8 km   8km  Skate & Klassiskt Öppet: 00:00–00:00  
10 km   10km  Skate & Klassiskt Öppet: 00:00–00:00